Kontaktovat správce kategorie Modelářské obchody SK přes Soukromou Zprávu.