Kontaktovat správce kategorie Stadióny ostatní CZ přes Soukromou Zprávu.