Kontaktovat správce kategorie Krytá parkoviště přes Soukromou Zprávu.