Kontaktovat správce kategorie Zásilková služba PPL přes Soukromou Zprávu.