Kontaktovat správce kategorie Zásilková služba DHL přes Soukromou Zprávu.