Kontaktovat správce kategorie Stacionární radary CZ (MOR) Měření okamžité rychlosti přes Soukromou Zprávu.