Kontaktovat správce kategorie Dopravní úsekové detektory-DÚD přes Soukromou Zprávu.